Analüüs, uuring

Analüüsid ja uuringud tehakse meditsiinilisel näidustusel ja vastavalt Eesti Haigekassa rahastamise võimalustele. Need uuringud on patsiendile tasuta.

Tasulised on analüüsid ja uuringud alljärgnevatel juhtudel:

Patsiendil puudub ravikindlustus.

Uuringud patsiendi soovil ilma meditsiinilise näidustuseta (ravijuhendi või üldtunnustatud arstliku kokkuleppe alusel).
Uuringud, mida ei rahasta haigekassa või tehakse haige uurimisel järgnevates ravietapppides.

Uuringud haigekassa uuringulimiidi täitumisel. Tasulisi uuringuid ja analüüse tehakse ainult patsiendi soovi korral; alternatiiviks on kindlustatud patsiendil pöörduda teise haigekassaga lepingus oleva raviasutuse poole, samuti teise teenuseosutaja poole.

SA TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM

Tellimisleht tasuliseks laboratoorseks uuringuks:

SYNLAB