Tasuliste teenuste hinnad

Mootorsõidukijuhi tervisetõend

25 EUR

Mootorsõidukijuhi tervisetõend (tervisedeklaratsioon esitatud paberkandjal)

30 EUR

Relvaloa tervisetõend

25 EUR

Tervisetõend (toidu- ja joogivee käitleja)

43 EUR

Tervisetõend (loomapidajad, loomsete saaduste töötlejad)

55 EUR

Tervisetõend (õpetajad, lasteasutuste-, hoolekandeasutuste-, tervishoiutöötajad, ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad)

23 EUR

Tõend kindlustusele, pangale, reisifirmale, välisriiki õppima-, tööle asumiseks (lisanduvad uuringute tasud)

15 EUR

Väljavõte tervisekaardist kindlustusele, pangale

10 EUR

Reisimeditsiini konsultatsioon (lisandub vaktsiini hind)

10 EUR

Muud tõendid (va. seadusega ettenähtud juhud)

10 EUR

Kehtiva tervisetõendi dublikaadi väljastamine

5 EUR

Rahvusvaheline vaktsineerimispass

3 EUR

Perearsti / üldarsti koduvisiit (omaosalus)

5 EUR

Vaktsineerimine gripi vastu (1 doos)

14 EUR

Vaktsineerimine puukentsefaliid vastu (lapsed) 1 doos

26 EUR

Vaktsineerimine puukentsefaliid vastu (täiskasvanud) 1 doos

28 EUR

Vaktsineerimine leetrite mumpsi punetiste vastu (1 doos)

18 EUR

Vaktsineerimine A hepatiidi vastu (lapsed) 1 doos

27 EUR

Vaktsineerimine A hepatiidi vastu (täiskasvanud) 1 doos

36 EUR

Vaktsineerimine A + B hepatiidi vastu (täiskasvanud) 1 doos

45 EUR

Vaktsineerimine B hepatiid vastu (täiskasvanud) 1 doos

30 EUR

Vaktsineerimine inimese papilloomiviiruse vastu (2 serotüüpi) 1 doos

117 EUR

Vaktsineerimine inimese papilloomviiruse vastu (9 serotüüpi) 1 doos

135 EUR

Uuringud patsiendi soovil ilma meditsiinilise näidustuseta (ravijuhendi või üldtunnustatud arstliku kokkuleppe alusel)

haigekassa hinnakiri

Uuringud, mida ei rahasta haigekassa või tehakse haige uurimisel järgnevates ravietapppides. Uuringud haigekassa uuringulimiidi täitumisel. Uuringud tehakse ainult patsiendi sooovi korral. Alternatiiviks on kindlustatud patsiendil pöörduda teise haigekassaga lepingus oleva raviasutuse poole.

haigekassa hinnakiri

TASULISED TEENUSED KINDLUSTAMATA ISIKUTELE (lisaks eelnevale)


Arsti vastuvõtt (lisandub uuringute, analüüside tasu)

25 EUR

Arsti korduv vastuvõtt (lisandub uuringute, analüüside tasu)

15 EUR

Arsti koduvisiit (lisandub uuringute, analüüside tasu)

50 EUR

Õe vastuvõtt (lisandub uuringute, analüüside tasu)

12 EUR

Õe koduvisiit (lisandub uuringute, analüüside tasu)

20 EUR

Korduva retsepti koostamine ja väljastamine

10 EUR

Korduva retsepti koostamine ja väljastamine koos arve saatmisega e-maili või posti teel

15 EUR