Tasuliste teenuste hinnad

               

Mootorsõidukijuhi tervisetõend   30 EUR

Mootorsõidukijuhi tervisetõend (tervisedeklaratsioon esitatud paberkandjal)  35 EUR

Relvaloa tervisetõend       30 EUR

Tervisetõend (toidu- ja joogivee käitleja)             52 EUR

Tervisetõend (loomapidajad, loomsete saaduste töötlejad)       67 EUR

Tervisetõend (õpetajad, lasteasutuste-, hoolekandeasutuste-, tervishoiutöötajad, ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad)     30 EUR

Tõend välisriiki õppima-, tööle asumiseks (lisanduvad nõutud uuringute tasud)             20 EUR

Tõend kindlustusele, pangale,  reisifirmale ( lisanduvad  nõutud uuringute tasud )  15 EUR

Muud tõendid (va. seadusega ettenähtud juhud) 10 EUR

Kehtiva tervisetõendi dublikaadi väljastamine 10 EUR

Väljavõte tervisekaardist kindlustusele, pangale 10 EUR

Reisimeditsiini konsultatsioon (lisandub vaktsiini hind) 10 EUR

Rahvusvaheline vaktsineerimispass 3 EUR

Perearsti / üldarsti koduvisiit (omaosalus)5 EUR

Vaktsineerimine gripi vastu (1 doos)     14 EUR

Vaktsineerimine puukentsefaliid vastu (lapsed) 1 doos    29 EUR

Vaktsineerimine puukentsefaliid vastu (täiskasvanud) 1 doos   30 EUR

Vaktsineerimine leetrite mumpsi punetiste vastu (1 doos)  18 EUR

Vaktsineerimine A hepatiidi vastu (lapsed) 1 doos        27 EUR

Vaktsineerimine A hepatiidi vastu (täiskasvanud) 1 doos      36 EUR

Vaktsineerimine A + B hepatiidi vastu (täiskasvanud) 1 doos   45 EUR

Vaktsineerimine B hepatiid vastu (täiskasvanud) 1 doos         30 EUR

Vaktsineerimine tuulerõugete vastu 1 doos          55 EUR

Vaktsineerimine inimese papilloomviiruse vastu (9 serotüüpi) 1 doos       135 EUR

Uuringud, mida ei rahasta haigekassa või tehakse haige uurimisel järgnevates ravietapppides. Uuringud haigekassa uuringulimiidi täitumisel. Uuringud tehakse ainult patsiendi sooovi korral. Alternatiiviks on kindlustatud patsiendil pöörduda teise haigekassaga lepingus oleva raviasutuse poole.                                haigekassa hinnakiri


TASULISED TEENUSED KINDLUSTAMATA ISIKUTELE (lisaks eelnevale)

Arsti vastuvõtt (lisandub uuringute, analüüside tasu)30 EUR

Arsti korduv vastuvõtt (lisandub uuringute, analüüside tasu)20 EUR

Arsti kaugvastuvõtt / E-konsultatsioon     20 EUR

Arsti koduvisiit (lisandub uuringute, analüüside tasu)50 EUR

Õe vastuvõtt (lisandub uuringute, analüüside tasu)17 EUR

Õe koduvisiit (lisandub uuringute, analüüside tasu)25 EUR

Korduva retsepti koostamine ja väljastamine10 EUR

Korduva retsepti koostamine ja väljastamine koos arve saatmisega e-maili või posti teel15 EUR