Tasuliste teenuste hinnad

               

Mootorsõidukijuhi tervisetõend 25 EUR
Mootorsõidukijuhi tervisetõend (tervisedeklaratsioon esitatud paberkandjal) 30 EUR
Relvaloa tervisetõend 25 EUR
Tervisetõend (toidu- ja joogivee käitleja) 43 EUR
Tervisetõend (loomapidajad, loomsete saaduste töötlejad) 55 EUR
Tervisetõend (õpetajad, lasteasutuste-, hoolekandeasutuste-, tervishoiutöötajad, ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad) 23 EUR
Tõend kindlustusele, pangale, reisifirmale, välisriiki õppima-, tööle asumiseks (lisanduvad uuringute tasud) 15 EUR
Väljavõte tervisekaardist kindlustusele, pangale 10 EUR
Reisimeditsiini konsultatsioon (lisandub vaktsiini hind) 10 EUR
Muud tõendid (va. seadusega ettenähtud juhud) 10 EUR
Kehtiva tervisetõendi dublikaadi väljastamine 5 EUR
Rahvusvaheline vaktsineerimispass 3 EUR
Perearsti / üldarsti koduvisiit (omaosalus) 5 EUR
Vaktsineerimine gripi vastu (1 doos) 14 EUR
Vaktsineerimine puukentsefaliid vastu (lapsed) 1 doos 26 EUR
Vaktsineerimine puukentsefaliid vastu (täiskasvanud) 1 doos 28 EUR
Vaktsineerimine leetrite mumpsi punetiste vastu (1 doos) 18 EUR
Vaktsineerimine A hepatiidi vastu (lapsed) 1 doos 27 EUR
Vaktsineerimine A hepatiidi vastu (täiskasvanud) 1 doos 36 EUR
Vaktsineerimine A + B hepatiidi vastu (täiskasvanud) 1 doos 45 EUR
Vaktsineerimine B hepatiid vastu (täiskasvanud) 1 doos 30 EUR
Vaktsineerimine inimese papilloomiviiruse vastu (2 serotüüpi) 1 doos 117 EUR
Vaktsineerimine inimese papilloomviiruse vastu (9 serotüüpi) 1 doos 135 EUR
Uuringud patsiendi soovil ilma meditsiinilise näidustuseta (ravijuhendi või üldtunnustatud arstliku kokkuleppe alusel) haigekassa hinnakiri
Uuringud, mida ei rahasta haigekassa või tehakse haige uurimisel järgnevates ravietapppides. Uuringud haigekassa uuringulimiidi täitumisel. Uuringud tehakse ainult patsiendi sooovi korral. Alternatiiviks on kindlustatud patsiendil pöörduda teise haigekassaga lepingus oleva raviasutuse poole. haigekassa hinnakiri
TASULISED TEENUSED KINDLUSTAMATA ISIKUTELE (lisaks eelnevale)
Arsti vastuvõtt (lisandub uuringute, analüüside tasu) 25 EUR
Arsti korduv vastuvõtt (lisandub uuringute, analüüside tasu) 15 EUR
Arsti koduvisiit (lisandub uuringute, analüüside tasu) 50 EUR
Õe vastuvõtt (lisandub uuringute, analüüside tasu) 12 EUR
Õe koduvisiit (lisandub uuringute, analüüside tasu) 20 EUR
Korduva retsepti koostamine ja väljastamine 10 EUR
Korduva retsepti koostamine ja väljastamine koos arve saatmisega e-maili või posti teel 15 EUR