Perearsti pädevusse ei kuulu tõendi väljastamine, mis lubaks või keelaks isikul sportimise ning osalemise rahvaspordiüritustel ja/või Eesti meistrivõistlustel. Lisaks on täna piiratud ajaline ressurss kõigi Eesti meistrivõistlustel osalevate sportlaste tervisekontrolli läbiviimiseks spordiarsti poolt. Sellest tulenevalt ei ole võimalik esitada tõendit, mis määratleks isiku tervisliku seisundi sobivuse sportimiseks (ka võistlemiseks).  

Seetõttu on alates käesolevast edaspidised lahendused järgnevad:

1.  Täiskasvanud sportlasel lasub endal vastutus oma tervise eest. Võistluste korraldaja võtab sportlaselt vastavalt kirjaliku kinnituse, et tema tervislik seisund on võistlemiseks sobiv.

Võistlustasemel sportlase puhul on kord aastas arstliku kontrolli läbimine spordiarsti juures (sealhulgas spordiarsti poolt läbiviidav funktsionaalne terviseuuring) tungivalt soovituslik.

2.   Noorsportlase (kuni 18-aastane) tervise eest vastutab tema lapsevanem või hooldusõigusega isik. Võistluste korraldaja võtab sportlase lapsevanemalt või tema hooldusõigusega isikult vastavalt kirjaliku kinnituse, et noorsportlase tervislik seisund on võistlemiseks sobiv.

Võistlustasemel noorsportlasele, kes lisaks kehalise kasvatuse tundidele treenib ja võistleb nädalas regulaarselt vähemalt 6 akadeemilist tundi, on arstliku kontrolli läbimine spordiarsti juures kord aastas (sealhulgas spordiarsti poolt läbiviidav funktsionaalne terviseuuring) tungivalt soovituslik.

 Tänase seisuga pakuvad spordiarsti terviseuuringu teenust alljärgnevad asutused:

1. Spordimeditsiini SA (http://www.sportmed.ee/)
2. Sportomedica (https://sportomedica.ee/)
3. OÜ Innomedica (https://innomedica.ee/)
4. Terviseuuringud (https://www.terviseuuringud.ee/)
5. Tartu Ülikooli Kliinikum (https://www.kliinikum.ee/)